SECURITY DOOR

Projek    ini   telah   diberi  nama  “INTEGRATED SECURITY STSTEM”   yang merupakan   satu   sistem   keselamatan   yang  menggunakan   prinsip  “Password Access”  pada  bahagian   masukan,    dimana  ianya   menggunakan   keypad 4×4    yang mempunyai   berbagai  –  bagai jenis    sentuhan    dimana  ianya  mempunyai  16   tombol    kesemuanya    dan     mempunyai    Lebih 1,000,000   operasi    utama  pada  setiap   kunci  berbanding   dengan  keypad  3×3    yang  mempuanyai    kadar  operasi  utama    bagi    setiap    kunci   yang   terhad.  Untuk    menghantarkan   data   yang   dikesan   kepada   litar     kawalan,    kami       menggunakan   PIC16F877A   sebagai    pengawal.   Litar   kawalan    ini   akan     memproses    data    dan    membuat    perbandingan   dengan data   sedia ada   yang telah   disimpan   oleh   pengguna.   Selepas   perbandingan   data dibuat,   microcontroller PIC16F877A     akan     memaparkan   data   ID   yang   dikesan   dari   keypad 4×4   kepada paparan LCD.

Ianya      dapat     membantu     pengguna     dalam     memudahkan     serta   meringkaskan   kehidupan     seharian     manusia     yang     mana     ia    bertujuan   menjamin     keselamatan     harta     dan   nyawa    seseorang    ketika   berada  di  dalam  rumah    ataupun   di   pejabat  dengan  menambahkan    ciri –  ciri   keselamatan   yang   sedia   ada    seperti   penggunaan   kunci    kepada   penambahan    keypad   yang   diperlukan    untuk   memasukkan   password   dan   penghantaran       isyarat     kepada    bilik    kawalan.

Pada   bahagian   dinding,   satu   keypad   lock   akan   dipasang   dan   disambungkan kepada   litar   magnetic ,   litar   magnetic switch adalah   sebagai   status  operanti  sistem   dimana   ia   ditugaskan   untuk   menghantar   isyarat   kepada  siren  ataupun dimatikan   melalui   keypad 4×4   yang dikawal  oleh  PIC 16F877A.

PERJALANAN SISTEM

pr9b

DEMO:

OBSTACLE SENSOR

Sinar infra merah tidak dapat dilihat tetapi dapat dikesan. Semua objek yang mengeluarkan haba juga akan mengeluarkan radiasi  infra  merah.  Objek ini termasuklah juga  haiwan  dan  manusia  yang  mana  radiasinya  adalah kuat  pada panjang gelombang 9.4µm.

Sinar infra merah  ini terdiri daripada Near  infrared,  Mid  infrared  and Far Infrared. Near  Infrared  ini adalah  yang  paling  hampir  kepada cahaya nampak manakala  Far  Infrared  adalah  hampir  kepada  kawasan  gelombang mikro. Far Infared ini adalah berbentuk haba. Ini  termasuklah cahaya  matahari  yang memancarkan kepanasan. Manakala near infrared pula tidak boleh  dilihat mahupun dirasai. Selalunya panjang gelombang jenis  yang  kecil  ini  digunakan di dalam  alat kawalan jauh.  Rajah  2.1  menunjukkan kedudukan Far  dan Near  infrared  di dalam spektrum elektromagnetik.

SPECTRUM

 

Inframerah  ini  dipilih kerana  keberkesanannya dalam menghantar dan menerima  isyarat  cahaya  yang  baik.  Ini kerana,  cahaya  inframerah  tidak boleh dipengaruhi oleh cahaya  persekitaran  dalam proses  penghantaran  dan  penerimaan sinarnya. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis  pemancar dan penerima cahaya lain seperti  fotodiod atau  fototransistor,  pemancar  inframerah  adalah  lebih  baik.  Ini kerana, pemancar  cahaya  lain  mudah  dipengaruhi oleh cahaya  persekitaran yang boleh menyebabkannya kurang sensitif dalam menghantar isyarat.

Sinar inframerah   ini  terdapat dalam  spektrum  gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik bergerak  dalam  kelajuan  cahaya  (c).  Ia  adalah  hasil darab antara frekuensi (f) atau panjang gelombang (A) dan amplitud. Frekuensi dan panjang gelombang ini boleh dihubungkan di dalam persarnaan berikut:

 

 

Sebuah pengesan inframerah adalah Sensor cahaya yang bertindak balas terhadap inframerah (IR) radiasi. Dua jenis utama dari pengesan yang panas dan fotonik.

Kesan terma radiasi IR insiden boleh diikuti melalui pelbagai fenomena bergantung suhu. Bolometers dan microbolometers didasarkan pada pertukaran resistansi. Termokopel dan thermopiles menggunakan kesan termoelektrik. Dalam IR spektrometer yang piroelektrik pengesan yang paling luas.

Waktu respons dan sensitiviti pengesan fotonik boleh jauh lebih tinggi, tapi biasanya ini harus disejukkan untuk memotong noise terma. Kandungan dalam hal ini semikonduktor dengan celah sempit band.. Dalam fotokonduktif pengesan, para tahanan dari elemen pengesan dipantau. fotovoltaik pengesan mengandungi persimpangan pn yang saat ini muncul pada pencahayaan fotoelektrik.

 

Litar Skematik dibawah boleh digunakan untuk tujuan mengesan kedatangan Objek.

OBSTACLE SENSOR

 

 

 

About Us & TC

Hi Tech Skill & Eng merupakan sebuah syarikat yang beroperasi untuk mengendalikan projek elektrik dan elektronik seluruh Malaysia.

Objektif Kami: Memberikan perkhidmatan Design Litar,Design Program,Design PCB & Lain-lain kehendak berdasarkan keperluan semasa pelanggan.
Jenis Perkhidmatan:  Industrial Project, FYP Project , Labview, C++, PIC, Arduino ,Wiring Rumah
Full FYP Manufacturing,Kursus Asas Elektronik,Kursus Labview,Kursus PLC
dan pelbagai lagi.

Kelayakan Pengurus Hi Tech Skill n Eng :

-Bekas Pengajar Elektronik
-Bekas Assist Staff Eng (Testing RF [Telekonikasi])
-Bekas Jurutera Pengujian( Test Engineer [Telekonikasi])
-Jurutera Pengujian R&D(R&D Test Development Engineer II)
-Memiliki Lesen Mengajar Elektronik (VT0~I-031-3)-DiIktiraf oleh JPK
-Kemahiran Elektronik(E-030-4)-DiIktiraf oleh JPK
-Kemahiran Elektronik-(EE-021-5)-DiIktiraf oleh JPK
[ELECTRONIC PRODUCT DESIGN AND MANAGEMENT]
-Pengalaman yang meluas dalam bidang elektronik
-Pengalaman dalam mengajar bidang Elektronik & Automasi
Hubungi: 017-4744912/ 018-4047875 Whatssapp

Emel:  “www.hitechskill@gmail.com”

Terma & Syarat HTSE :
tc

KURSUS PIC MICROCONTROLLER 16F877A

kursus

Adakah anda seorang pelajar IPTA/IPTS yang sedang menjalankan projek berkaitan PIC.Anda mempunyai masalah dengan bahasa C ????Tidak tahu cara mudah menyelesaikan masalah coding???Kini semuanya dihujung jari sahaja.Dengan menghadiri ke kursus Workshop PIC selama sehari anda mampu menyiapkan CODING sendiri untuk Projek Anda!!!Jum sertai Kursus PIC ,hanya di Zon UTARA sahaja..

 

Peralatan Yang Perlu Dibawa:Laptop shj(Software akan diberikan OPEN SOURCE)

KANDUNGAN KURSUS:
1.1 Makes PortB as Output Channel.
1.2 Running Light On Port B
(Single Cycle)
1.3 Running Light On Port B (Continuous Cycle)
1.4 Button Or Sensor Case
(Single On Only)
1.5 Button Or Sensor Case
(IF PRESSED ON,IF RELEASED OFF)
1.6 Button Or Sensor Case
(2 CASE)

1.7 7 Segment
1.8 7 Segment(UP/DOWN COUNTER)

KURSUSSSSSSSSKUSUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS